Missing Image
Systém zobrazuje informace na displeji ve vašem zorném poli, takže nemusíte odpoutávat pohled od vozovky. Můžete si vybrat, které informace bude systém zobrazovat.
Poznámka:   Na průhledový displej nepokládejte žádné předměty, například sluneční brýle nebo mobilní telefon.Může tím dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Zapnutí/vypnutí průhledového displeje
Missing Image  Stiskněte tlačítko na středové konzole.
Poznámka:   Na informačním displeji se zobrazí nabídka průhledového displeje.
Úprava nastavení průhledového displeje
Spusťte motor a spusťte systém.
Poznámka:   Pokud na informačním displeji neuvidíte nabídku průhledového displeje, stiskněte tlačítko na středové konzole.
Nastavení průhledového displeje je možné upravovat pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu.
Výběr informací zobrazovaných na displeji
Spusťte motor a spusťte systém.
Poznámka:   Pokud na informačním displeji neuvidíte nabídku průhledového displeje, stiskněte tlačítko na středové konzole.
Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit, které informace se mají na displeji zobrazovat.