Otevírání kapoty
Missing Image
 1. Otevřete levé přední dveře.
 1. Zcela vytáhněte páčku odjišťování kapoty a poté ji nechte vrátit do původní polohy.
Poznámka:   Tím se odjistí západka zámku kapoty.
 1. Podruhé zcela vytáhněte páčku odjišťování kapoty.
Poznámka:   Tím se odjistí kapota.
 1. Otevřete kapotu motoru.
Poznámka:   Pod kapotou se nenachází žádná další západka.
Otevření kapoty v případě, že nelze otevřít dveře spolujezdce
 1. Klíčem odemkněte pravé přední dveře a sáhněte do levého předního prostoru pro nohy.
Missing Image
 1. Do zobrazeného místa zasuňte vhodný nástroj, například šroubovák.
Missing Image
 1. Směrem nahoru opatrně vypačte zajišťovací příchytku páčky odjišťování kapoty.
Missing Image
 1. Vhodným nástrojem (například šestihranným klíčem) otáčejte mechanismem odjišťování kapoty po směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.
 1. Nechte mechanismus odjišťování kapoty vrátit zcela do původní polohy.
Poznámka:   Tím se odjistí západka zámku kapoty.
 1. Otáčejte mechanismem odjišťování kapoty po směru hodinových ručiček, dokud podruhé neucítíte silný odpor
Poznámka:   Tím se odjistí kapota.
 1. Otevřete kapotu motoru.
Poznámka:   Pod kapotou se nenachází žádná další západka.