Missing Image
 Zámek dětské pojistky se nachází na zadním okraji každých zadních dveří. Zámek dětské pojistky je nutné na každých dveřích zajistit/odjistit samostatně.
Levá strana
Otočením po směru hodinových ručiček aktivujete dětskou pojistku, otočením v opačném směru ji deaktivujete.
Pravá strana
Otočením proti směru hodinových ručiček aktivujete dětskou pojistku, otočením v opačném směru ji deaktivujete.