Zatažení elektrické parkovací brzdy
Poznámka:   Elektrická parkovací brzda vydává při své činnosti hluk. To je normální.
Missing Image  Zatáhněte za spínač směrem nahoru.Missing Image  Červená varovná kontrolka v průběhu činnosti bliká. Jakmile je parkovací brzda zatažena, kontrolka zůstane rozsvícena.
Pokud bude i nadále blikat nebo pokud se vůbec nerozsvítí, znamená to, že systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Ruční uvolnění elektrické parkovací brzdy
Zapněte zapalování.
Sešlápněte a podržte brzdový pedál.
Missing Image  Stiskněte spínač směrem dolů.Missing Image  Červená varovná kontrolka zhasne.
Pokud zůstane rozsvícena nebo pokud bude blikat, znamená to, že systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Rozjezd do kopce s přívěsem
Sešlápněte a podržte brzdový pedál.
Missing Image  Zatáhněte za spínač směrem nahoru a podržte jej.
Zařaďte rychlost.
Sešlápněte plynový pedál do takové míry, aby motor vyvinul dostatečný točivý moment potřebný k rozjetí, aniž by vozidlo couvlo ze svahu.
Missing Image  Uvolněte spínač a běžným způsobem se rozjeďte.