Missing Image
Ovládací prvky adaptivního tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí adaptivního tempomatu
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přepnete systém do pohotovostního režimu.
Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.
Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem
Jeďte požadovanou rychlostí.
Missing Image  Stiskem přepínače nahoru nastavíte aktuální rychlost.
Uvolněte plynový pedál.
Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.
Nastavení odstupu
Missing Image  Velikost odstupu mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi můžete zvýšit či snížit stisknutím tlačítka ovládání odstupu.
Poznámka:   Je na vaší zodpovědnosti, abyste zvolili odstup, který odpovídá jízdním podmínkám.
Missing Image
 Zvolená hodnota odstupu se zobrazí na informačním displeji, jak je znázorněno pruhy na obrázku. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.
Vypnutí adaptivního tempomatu
Missing Image  Stiskněte tlačítko.