Ovládání dětské pojistky se nachází ve dveřích řidiče.
Missing Image  Stisknutím ovladače dětské pojistky aktivujete. Opětovným stisknutím ovladače je deaktivujete.
Aktivace dětské pojistky je signalizována rozsvícením kontrolky na ovladači. Pokud bude kontrolka blikat, zkuste dětskou pojistku aktivovat znovu. Pokud bude kontrolka blikat i nadále, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Poznámka:   Po aktivaci dětské pojistky nefunguje elektrické ovládání zadního okna pomocí ovladače nacházejícího se v daných dveřích.