Otevírání kapoty
Missing Image
  1. Otevřete levé přední dveře.
  1. Zcela vytáhněte páčku odjišťování kapoty a poté ji nechte vrátit do původní polohy.
Poznámka:   Tím se odjistí západka zámku kapoty.
  1. Podruhé zcela vytáhněte páčku odjišťování kapoty.
Poznámka:   Tím se odjistí kapota.
  1. Otevřete kapotu motoru.
Poznámka:   Pod kapotou se nenachází žádná další západka.