Ověřte, zda se pasivní klíč nachází ve vzdálenosti do 1 m od zadních výklopných dveří.
  1. Postavte se za vozidlo čelem k zadním výklopným dveřím. Nestůjte příliš blízko vozidla, protože by se mohlo stát, že snímače nebudou schopny pohyb detekovat.
Missing Image
  1. Jedním plynulým náznakem kopnutí umístěte nohu do oblasti detekce pod zadním nárazníkem a opět ji vytáhněte. Oblast detekce je umístěna pod prostředkem zadního nárazníku.
  1. Zadní výklopné dveře se elektricky otevřou nebo zavřou.