Missing Image 
  1. Zapněte zapalování.
  1. Stisknutím červeného symbolu SOS na stropní konzole otevřete kryt tlačítka tísňového volání.
  1. Stisknutím tlačítka tísňového volání zahajte volání na tísňovou linku.
Poznámka:   Opětovným stisknutím tlačítka můžete volání zrušit, pokud již nebylo spojeno.
  1. Sdělte operátorovi tísňové linky potřebné informace.
Poznámka:   Po ukončení hovoru na tísňovou linku se může operátor tísňové linky pokusit o navázání spojení s vaším vozidlem. Systém automaticky přijme všechny příchozí hovory uskutečněné v průběhu následující hodiny.