Missing Image  Nastavení vozidla vhodné pro sportovní jízdu.
Poznámka:   Pokud zvolíte tento režim, spínač systému auto-start-stop se vypne.