Snímače odemykání jsou umístěny na zadní straně vnějších klik předních dveří.
Missing Image
Jedním dotykem v místě snímače odemykání odemknete vozidlo a vypnete alarm.Směrová světla zablikají.Nedotýkejte se snímače zamykání nacházejícího se na horní straně dveřní kliky.
Dveřní klika musí být čistá, jinak by systém nemusel fungovat správně.
Po odemknutí dveří pomocí snímače odemykání bude možné vozidlo znovu zamknout až po krátké prodlevě. Po uplynutí prodlevy lze dveře opět zamknout za předpokladu, že se pasivní klíč bude nacházet v příslušné oblasti detekce.