Přední vlečný bod
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování.

Missing Image
  1. Opatrně sejměte kryt.
  1. Namontujte vlečné oko.
Poznámka:   Je opatřeno levostranným závitem.Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček.
Zadní vlečný bod
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Missing Image
  1. Opatrně sejměte kryt.
  1. Namontujte vlečné oko.
Poznámka:   Je opatřeno levostranným závitem.Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček.
Umístění vlečného oka
Missing ImageMissing Image
Vlečné oko se nachází na levé straně zavazadlového prostoru.
Poznámka:   Vlečné oko musí být vždy uloženo ve vozidle.