Jednotky měření
Chcete-li přepnout mezi metrickými a britskými (imperiálními) jednotkami, přejděte se na toto zobrazení a stiskněte tlačítko OK.
Přepínání mezi metrickými a britskými (imperiálními) jednotkami se projeví u následujících zobrazení:
  • Dojezdová vzdálenost
  • Průměrná spotřeba paliva
  • Okamžitá spotřeba paliva
  • Průměrná rychlost
Vypínání akustických signálů
Je možné vypnout následující akustické signály:
  • Výstražné zprávy
  • Informační zprávy

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay