Pokud se přívěs začne houpat do stran, kontrolka řízení stability bliká a na informačním displeji se zobrazí zpráva. Systém brzdí jednotlivá kola a snižuje točivý moment motoru, čímž napomáhá zajištění stability vozidla.
Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Zkontrolujte svislé zatížení koule tažného zařízení a rozložení nákladu na přívěsu.   Viz   Kapacity a specifikace
  Viz   Přeprava nákladu
Poznámka:   Tato funkce nezabrání naklánění přívěsu, ale podstatně je omezí.
Poznámka:   Tato funkce nezabraňuje naklánění přívěsů.
Poznámka:   V některých případech se může při vysokých rychlostech stát, že se systém mnohokrát aktivuje a omezí tak rychlost vozidla.