Následujícím způsobem lze snížit spotřebu paliva:
  • Pravidelně kontrolujte tlak nahuštění pneumatik a případně je dohustěte na správnou hodnotu. Viz  Tire Pressures . 
  • Postupujte dle plánu doporučené údržby a provádějte doporučené prohlídky.
  • Než se vydáte na cestu, naplánujte si trasu a ověřte hustotu dopravy.
  • V chladném počasí nenechávejte příliš dlouho běžet motor ve volnoběžných otáčkách. Spouštějte motor teprve tehdy, když jste připraveni vyjet.
  • Nevozte zbytečný náklad, neboť nadměrné zatížení vozidla zvyšuje jeho spotřebu paliva.
  • Neumisťujte na vnější povrch karoserie vozidla žádné nepotřebné příslušenství, například stupačky. Pokud je na vozidle umístěn střešní nosič, který nepoužíváte, demontujte jej.
  • Jeďte plynule, zrychlujte mírně a předvídejte situaci na vozovce před vámi, abyste nemuseli prudce brzdit.
  • Pokud některé elektrické systémy (například klimatizaci) nepoužíváte, vypněte je. Nepoužívané příslušenství odpojte od pomocných elektrických zásuvek.