POZOR   POZOR:  Neprovádějte úkony na zahřátém motoru.
POZOR   POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
POZOR   POZOR:  Když je zapnuté zapalování nebo když je motor v chodu, nedotýkejte se součástí systému elektronického zapalování. Systém pracuje s vysokým napětím. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Dávejte pozor, aby vám chladicí ventilátor motoru nezachytil prsty nebo některou součást oděvu.

Za určitých podmínek může ventilátor chlazení motoru běžet i několik minut po vypnutí motoru vozidla.   Viz   Ventilátor chlazení motoru - Benzin
Po provedení servisní prohlídky nezapomeňte víčko plnicího otvoru správně uzavřít.
Doporučujeme provádět následující kontroly.
Každý den zkontrolujte:
  • Vnější světla
  • Svítilny vnitřního osvětlení
  • Varovné kontrolky a indikátory
Kontrola při doplňování palivaKaždý měsíc zkontrolujte:

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK