1. Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně.
  1. Před nastartováním motoru zkontrolujte hladinu oleje nebo jej vypněte a počkejte 10 minut, než olej vyteče do olejové vany.
  1. Vytáhněte měrku a otřete ji čistou netřepivou látkou.
  1. Zasuňte měrku a ověřte, že správně dosedá na své místo.
  1. Vytáhněte měrku a zkontrolujte hladinu motorového oleje.
Poznámka:   Nachází-li se hladina oleje mezi značkami maximálního a minimálního množství, je tato hladina oleje přijatelná. V tom případě nedoplňujte olej.
  1. Pokud je hladina oleje na značce minima, okamžitě doplňte olej.
  1. Měrku opět zasuňte. Ověřte, že správně dosedá na své místo.
Poznámka:   Spotřeba oleje se u nového motoru dostane na běžnou hodnotu až po ujetí přibližně 5.000 km.
Doplňování motorového oleje
POZOR   POZOR:  Motorový olej nedoplňujte do horkého motoru. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Nesundavejte víčko plnicího hrdla za běhu motoru.

Nepoužívejte aditiva do motorových olejů, protože jsou zbytečná a mohou vést k poškození motoru, na které se nemusí vztahovat záruka na vaše vozidlo.
  1. Před sejmutím krytu plnicího otvoru motorového oleje očistěte okolní povrchy.
  1. Odšroubujte víko plnicího hrdla motorového oleje.
  1. Doplňte motorový olej splňující námi stanovené specifikace.   Viz   Kapacity a specifikace
  1. Namontujte víko plnicího otvoru motorového oleje zpět.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.
Poznámka:   Olej nedoplňujte nad značku MAX.Pokud je hladina oleje nad značkou MAX, může dojít k poškození motoru.
Poznámka:   Veškerý rozlitý olej neprodleně setřete pomocí absorpční tkaniny.