POZOR   POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
POZOR   POZOR:  Žádným způsobem neupravujte přední část vozidla. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit odpálení airbagů. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a volantem a používejte bezpečnostní pás. Pouze správně použitý bezpečnostní pás vás udrží v optimální poloze při odpálení airbagu. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Opravy volantu, sloupku řízení, sedadel, airbagů a bezpečnostních pásů vždy svěřte autorizovanému prodejci. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Do prostoru před airbagy neumísťujte žádné překážky. Nepřipevňujte nic na kryty airbagů nebo nad ně. Při odpálení airbagů by předměty mohly být prudce vymrštěny. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Nezastrkujte ostré předměty do oblastí, v nichž jsou uloženy airbagy. Mohlo by dojít k poškození a nepříznivému ovlivnění odpálení airbagu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Přídavné potahy sedadel, které nejsou od společnosti Ford Motor Company, mohou bránit nafouknutí airbagů a tím zvyšovat nebezpečí zranění při nehodě.

Poznámka:   Při odpálení airbagu dojde k hlasitému výbuchu a uvolnění oblaku neškodného prachu. Jedná se o běžný postup.
K běžnému čištění stačí otřít povrch navlhčenou bavlněnou utěrkou.