POZOR   POZOR:  Na obložení stropu kabiny u boční lišty neumísťujte předměty ani nemontujte součásti vybavení, které mohou přijít do styku s odpáleným stropním airbagem. Při nedodržení těchto pokynů roste riziko zranění osob v případě havárie.

Image Shown Without Description
Airbagy se nachází nad předními a zadními bočními okny.
Airbag se odpálí při silných nárazech, k nimž dojde z boku nebo pod úhlem zepředu. Airbag se neodpaluje při menších bočních a čelních srážkách, při nárazech zezadu nebo při převrácení vozidla.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK