Princip fungování
Systém zabraňuje nastartovat motor bez správně kódovaného klíče.
Poznámka:   Pokud vozidlo opouštíte, klíče si vždy vezměte s sebou a zamkněte všechny dveře.
Kódované klíče
V případě ztráty klíče můžete u autorizovaného prodejce získat náhradní. Je-li to možné, poskytněte mu číslo klíče, uvedené na štítku dodaném s originálními klíči. Od autorizovaného prodejce můžete také získat další klíče.
Poznámka:   Při případné ztrátě klíče nechte všechny ostatní klíče překódovat.Náhradní klíče překódujte současně se zbývajícími klíči.Další informace získáte od autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Potíže se startováním mohou způsobit kovové předměty, elektronická zařízení nebo další klíč s kódem ze stejného řetězce, zejména pokud se tyto předměty při startování nachází v blízkosti klíče.
Aktivace imobilizéru motoru
Krátce po vypnutí zapalování se aktivuje imobilizér motoru.
Deaktivace imobilizéru motoru
Imobilizér motoru se deaktivuje, když zapnete zapalování pomocí správně nakódovaného klíče.
Pokud nelze nastartovat vozidlo pomocí správně nakódovaného klíče, nechejte toto vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.