Systém alarmu (je-li ve výbavě)
Vaše vozidlo může být vybaveno jedním z následujících systémů alarmu:
  • alarm prvního typu se snímači interiéru a sirénou se záložní baterií
  • obvodový alarm
Obvodový alarm
Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří včetně zavazadlového prostoru a kapoty vozidla.
Snímače interiéru
Vnitřní snímače se nachází na stropní konzole.
Po zamknutí vozidla a aktivaci poplašného zařízení začnou snímače sledovat jakýkoliv pohyb uvnitř vozidla.
Poznámka:   Interiérové snímače nezakrývejte.
Snímače náklonu
Po zamknutí vozidla a aktivaci poplašného zařízení začnou snímače sledovat pokusy o zvednutí vozidla, například za účelem demontáže kola nebo odtažení automobilu.
Siréna se záložní baterií
 Siréna se záložní baterií je přídavný prvek poplašného zařízení, který se rozezní v případě spuštění alarmu.Systém se aktivuje ihned po uzamknutí vozidla.Siréna je vybavena vlastní baterií a zní i po odpojení autobaterie vozidla nebo při jejím vlastním odpojení.
Spuštění alarmu
Je-li alarm aktivován, dojde k jeho spuštění následujícími způsoby:
  • Otevřením dveří, zadních výklopných dveří nebo kapoty bez pomoci správného klíče nebo dálkového ovládání.
  • Pokud je demontován navigační systém nebo některé typy audio systému.
  • Pokud zapnete zapalování bez platného klíče.
  • Pokud snímače interiéru zaznamenají pohyb v interiéru.
  • Pokud dojde k odpojení baterií záložní sirény, dojde u vozidel vybavených baterií záložní sirény k jejímu rozeznění.
Pokud dojde ke spuštění alarmu, bude po dobu 30 sekund znít houkačka a pět minut budou blikat ukazatele směru.
Jakýkoliv další výše uvedený pokus opětovně spustí alarm.
Plná a snížená ochrana
Plná ochrana
Plná ochrana je standardním nastavením.
Při plné ochraně jsou po zapnutí alarmu aktivovány snímače interiéru.
Poznámka:   Nezapínejte plnou ochranu poplašným zařízením, pokud jsou ve vozidle cestující, zvířata nebo jiné pohybující se objekty.
Snížená ochrana
Při snížené ochraně jsou po zapnutí alarmu deaktivovány snímače interiéru.
Výběr plné nebo snížené ochrany
Na informačním displeji můžete vybrat úplnou nebo sníženou ochranu.   Viz   Všeobecné informace
Dotázat se
Pokud zvolíte dotaz při odchodu, můžete si vybrat, jaká úroveň ochrany se má nastavit po vypnutí zapalování.
Aktivace poplašného zařízení
Alarm aktivujete zamknutím vozidla.   Viz   Dveře a zámky
Deaktivace poplašného zařízení
Obvodový alarm
Vypnutí a ztišení poplachu je možné odemknutím dveří pomocí klíče, zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.
Poplašné zařízení první kategorie
Vypnutí a ztišení poplachu je možné odemknutím dveří pomocí klíče, zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče do 12 sekund nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.