Seřizování zrcátek
POZOR   POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Image Shown Without Description
ASpínač levého zrcátka.
BSeřizování zrcátka.
CSpínač pravého zrcátka.
Sklápění zrcátek
Vozidla s ručním sklápěním zrcátek
Zatlačte zrcátko ke sklu okna dveří.
Při vyklopení zrcátka se ujistěte, že je zajištěno v původní poloze.
Vozidla s automatickým sklápěním zrcátek
Po zamčení nebo odemčení vozidla se zrcátka automaticky sklopí, resp. odklopí.
Image Shown Without Description  Pokud parkujete ve stísněném prostoru, můžete zrcátka sklopit stisknutím tlačítka.
Opětovným stisknutím tlačítka zrcátka odklopíte.
Pokud stisknete tlačítko sklopení zrcátek ve chvíli, kdy je funkce automatického sklápění zrcátek aktivní, zrcátka se při odemknutí vozidla automaticky neodklopí.
 Funkci automatického sklápění můžete zapnout a vypnout na informačním displeji.Viz   Všeobecné informace
Poznámka:   Elektricky sklápěná zrcátka můžete ovládat, když je zapalování zapnuto, a ještě několik minut po jeho vypnutí.
Poznámka:   Pokud zrcátka během jedné minuty několikrát opakovaně sklopíte a vyklopíte, funkce elektrického sklápění se může deaktivovat, aby ochránila motorky před přehříváním.