Zvukové upozornění na zapnutá světla
Zazní, když vyjmete klíček ze zapalování, otevřete dveře řidiče a nechali jste zapnuté světlomety nebo parkovací svítilny.
Zvukové upozornění na zataženou parkovací brzdu
Zazní, když je parkovací brzda při rozjezdu vozidla zatažená. Pokud výstraha zní i po uvolnění parkovací brzdy, nechte systém neprodleně zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Zvukové upozornění automatické převodovky
Zazní v případě, že volicí páka nebyla přesunuta do parkovací polohy. Na displeji se zobrazí zpráva.