POZOR   POZOR:  Nemíchejte naftu s benzínem, gasoholem nebo alkoholem. Mohlo by dojít k explozi.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte olovnatý benzín ani benzín s přísadami obsahujícími kovové sloučeniny (např. na bázi manganu). Mohou poškodit výfukový systém.

Používejte bezolovnatý benzín s oktanovým číslem alespoň 95, který splňuje specifikace definované normou EN 228 (nebo ekvivalentní).
Image Shown Without Description
Do vozidla lze natankovat palivo s příměsí etanolu až do koncentrace 10 % (E5 a E10).
Poznámka:   Doporučujeme, abyste používali pouze vysoce kvalitní palivo. Nedoporučujeme používat doplňující aditiva paliva a jiné prostředky k ošetřování motoru.
Dlouhodobé uskladnění
 Benzín může obsahovat etanol. Pokud nechcete vozidlo déle než dva měsíce používat, doporučujeme, abyste do nádrže doplnili benzín bez obsahu etanolu.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay