POZOR   POZOR:  Nemíchejte naftu s benzínem, gasoholem nebo alkoholem. Mohlo by dojít k explozi.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte olovnatý benzín ani benzín s přísadami obsahujícími kovové sloučeniny (např. na bázi manganu). Mohou poškodit výfukový systém.

Používejte bezolovnatý benzín s oktanovým číslem alespoň 95, který splňuje specifikace definované normou EN 228 (nebo ekvivalentní).
Image Shown Without Description
Do vozidla lze natankovat palivo s příměsí etanolu až do koncentrace 10 % (E5 a E10).
Poznámka:   Doporučujeme, abyste používali pouze vysoce kvalitní palivo. Nedoporučujeme používat doplňující aditiva paliva a jiné prostředky k ošetřování motoru.
Dlouhodobé uskladnění
 Benzín může obsahovat etanol. Pokud nechcete vozidlo déle než dva měsíce používat, doporučujeme, abyste do nádrže doplnili benzín bez obsahu etanolu.