POZOR   POZOR:  Tempomat nepoužívejte v hustém provozu a na vozovkách s četnými zatáčkami nebo kluzkým povrchem. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.

Image Shown Without Description
Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Poznámka:   Pokud rychlost vašeho vozidla při jízdě do svahu klesne pod nastavenou rychlost o více než 16 km/h, tempomat se deaktivuje.
Zapnutí tempomatu
Stiskněte a uvolněte tlačítko ON.
Image Shown Without Description  Kontrolka se nachází na informačním displeji.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
  1. Jeďte požadovanou rychlostí.
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+.
  1. Uvolněte plynový pedál.
Změna nastavené rychlosti
  • Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „km/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 2 km/h. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „mil/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 mil/h.
  • Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál a podržte jej, než dosáhnete požadované rychlosti. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+.
  • Stiskněte a podržte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
Zrušení nastavené rychlosti
 Stiskněte a uvolněte CAN nebo lehce sešlápněte brzdový pedál. Nastavená rychlost nebude vymazána.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Stiskněte a uvolněte RES.
Vypnutí tempomatu
Když je systém v pohotovostním režimu, stiskněte a uvolněte tlačítko OFF, nebo vypněte zapalování.
Poznámka:   Vypnutím systému smažete nastavenou rychlost.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK