POZOR   POZOR:  Předměty v zavazadlovém prostoru řádně upevněte, aby se nepohybovaly. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek zranění osob.
POZOR   POZOR:  Neukládejte předměty na kryt zavazadlového prostoru. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Množství nákladu, které je možno ve vašem voze převážet, je omezeno buď objemem vnitřního prostoru (tj. volné místo v prostoru pro cestující a zavazadla), nebo užitečnou hmotností vozidla (jak těžký náklad vozidlo uveze). Pokud jste dosáhli nejvyšší užitečné hmotnosti vozidla, nenakládejte již další předměty, i když máte ve vozidle stále volný prostor. Přetěžování nebo nerovnoměrné zatěžování vozidla může zapříčinit náhlou ztrátu ovladatelnosti a převrácení vozidla.
POZOR   POZOR:  Dbejte na řádné dovírání zadních výklopných dveří, předejdete tak vniknutí výfukových plynů do interiéru vozidla. Nemůžete-li zadní výklopné dveře řádně dovřít, otevřete větrací otvory nebo okna, aby byl zajištěn přísun čerstvého vzduchu do vozidla. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy.

Poznámka:   Pokud do vozidla nakládáte dlouhé předměty, například trubky, dřevo nebo nábytek, dávejte pozor, abyste nepoškodili vnitřní obložení.