POZOR   POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je. Neopatrnost by mohla mít za následek havárii nebo zranění osob.
POZOR   POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Dbejte mimořádné opatrnosti, jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.

Chcete-li zajistit, aby systém střešního nosiče správně plnil svou funkci, je nutné položit náklad přímo na příčníky namontované na podélné střešní lišty. Se střešním nosičem doporučujeme používat příčníky z nabídky originálního příslušenství Ford, které jsou navrženy speciálně pro váš typ vozidla.
Náklad vždy bezpečně zajistěte. Bezpečné upevnění nákladu zkontrolujte před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici.
Poznámka:   Při používání střešního nosiče může vzrůst spotřeba paliva a může dojít ke změně jízdních vlastností.
Poznámka:   Náklad nikdy neumisťujte přímo na střešní panel.
Maximální přípustné zatížení
Nepřekračujte maximální přípustné zatížení střešního nosiče.

Varianta   Maximální zatížení v kg*  
Vozidla kombi   75 kg
Dodávka   100 kg
Dvojitá kabina   100 kg

*Rozložte náklad na střešním nosiči rovnoměrně.