POZOR   POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
POZOR   POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.

 Náklad je třeba umístit přímo na příčníky namontované na podélných střešních lištách. Se střešním nosičem doporučujeme používat příčníky z nabídky originálního příslušenství Ford, které jsou navrženy speciálně pro váš typ vozidla.
 Náklad vždy bezpečně zajistěte. Bezpečné upevnění nákladu zkontrolujte před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici.
Poznámka:   Při používání střešního nosiče může vzrůst spotřeba paliva a může dojít ke změně jízdních vlastností.
Poznámka:   Náklad nikdy neumisťujte přímo na střešní panel.
Maximální přípustné zatížení
Nepřekračujte maximální přípustné zatížení střešního nosiče.

Varianta   Maximální zatížení v kg*  
Vozidla kombi   75
Dodávka   100
Dvojitá kabina   100

*Rozložte náklad na střešním nosiči rovnoměrně.
Nosiče připojené k tažné tyči
Při použití nosiče připojeného k tažné tyči zvažte následující:
  • Věnujte pozornost specifikacím výrobce nosiče.
  • Pokud používáte nosič kol, je maximální povolený počet kol tři a maximální povolená hmotnost 75 kg.
  • Nejtěžší předměty umístěte co nejblíže k vozidlu.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK