Otevírání kapoty
Image Shown Without Description
  1. Otevřete levé přední dveře.
  1. Zatáhněte za páčku k odjištění kapoty.
Image Shown Without Description
  1. Přesuňte hák nalevo.
Image Shown Without Description
  1. Otevřete kapotu a podepřete ji podpěrou.
Zavírání kapoty
  1. Vyjměte podpěru kapoty ze západky a řádně ji připevněte.
  1. Spusťte kapotu a nechte ji z výšky 8–12 palců (20–30 centimetrů) dopadnout vlastní vahou.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je kapota zcela uzavřena.