POZOR   POZOR:  Umístěte nastavovač výšky bezpečnostního pásu tak, aby pás spočíval uprostřed ramena. Pokud bezpečnostní pás nenastavíte správně, může se snížit jeho účinnost, což by při havárii mohlo zvýšit riziko zranění.

Image Shown Without Description
  1. Stiskněte tlačítko.
  1. Posuňte výškové nastavování nahoru nebo dolů.
  1. Následně tlačítko uvolněte a zatažením za nastavovač jej řádně zajistěte.