POZOR   POZOR:  Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, správně nastavte hlavovou opěrku. Minimalizujete tak riziko krčního zranění v případě nehody. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.

Seřízení hlavových opěrek
Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její horní část končila ve stejné výšce jako vaše hlava.
Vysunutí hlavové opěrky nahoru
  1. Zatáhněte za hlavovou opěrku směrem nahoru.
  1. Zkontrolujte, zda se hlavová opěrka řádně zajistila.
Zasunutí hlavové opěrky dolů
Image Shown Without Description
  1. Stiskněte a podržte pojistné tlačítko.
  1. Zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů.
  1. Zkontrolujte, zda se hlavová opěrka řádně zajistila.
Demontáž hlavových opěrek
Hlavové opěrky předních sedadel
  1. Sklopte opěradlo tak, aby byl k dispozici dostatek prostoru k sejmutí hlavové opěrky.
Image Shown Without Description
  1. Stiskněte a podržte pojistné tlačítko.
  1. Vhodným nástrojem (např. šroubovákem) uvolněte upevňovací sponu.
Hlavové opěrky zadních sedadel
Image Shown Without Description
  1. Stiskněte a podržte pojistné tlačítko.
  1. Vhodným nástrojem (např. šroubovákem) uvolněte upevňovací sponu.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK