Seřízení ve svislém směru
Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte seřízení paprsků čelních světlometů zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Cíl zaměření světlometů
Image Shown Without Description
A2,4 m (8 stop)
BVzdálenost mezi zemí a středem žárovky potkávacího světla
C7,6 m (25 stop)
DVodorovná referenční čára
Postup seřízení ve svislém směru
  1. Zaparkujte vozidlo na rovném povrchu čelem ke stěně nebo projekční ploše ve vzdálenosti přibližně 7,6 m od stěny nebo plochy.
  1. Změřte vzdálenost mezi zemí a středem žárovky potkávacího světla a na stěnu či projekční plochu vyznačte v této výšce vodorovnou referenční čáru o délce 2,4 m.
Image Shown Without Description
Poznámka:   Na světlometu se mohou nacházet značky, které označují střed žárovky.
Poznámka:   Obrazec vytvářený světelnými paprsky světlometu bude viditelnější, když při seřizování jednoho světlometu zakryjte druhý světlomet.
  1. Zapněte tlumená světla a otevřete kapotu.
Image Shown Without Description
  1. Na stěně nebo projekční ploše uvidíte plochou oblast s vysokou intenzitou světla nacházející se v horní části obrazce vytvářeného světelnými paprsky. Pokud se horní hrana této ploché oblasti s vysokou intenzitou světla nepřekrývá s vodorovnou referenční čárou, seřiďte paprsek čelního světlometu.
Image Shown Without Description
  1. Vyhledejte na obou světlometech seřizovací prvek pro svislou polohu. Otáčením seřizovacím prvkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pomocí vhodného nástroje (např. šroubovákem nebo šestihranným klíčem) seřiďte světlomet ve svislé poloze. Vodorovný okraj jasnějšího světla by se měl stýkat s vodorovnou referenční čárou.
  1. Zavřete kapotu a vypněte světla.
Seřízení ve vodorovném směru
Seřízení ve vodorovném směru nelze u tohoto vozidla provádět.