Polohy spínače osvětlení
Missing Image
AVypnuto.
BParkovací světla, kontrolky na přístrojové desce, osvětlení registrační značky a koncová světla
CSvětlomety
Parkovací světla
Poznámka:   Dlouhé používání parkovacích světel může vybít autobaterii.
Poznámka:   Parkovací světla se mohou automaticky vypnout. Tím se předchází vybití akumulátoru vozidla.
Vypněte zapalování.
Obě strany
Chcete-li zapnout parkovací svítilny, zvolte polohu B na ovladači světel.
Jedna strana
Missing Image
APravá strana
BLevá strana.
Dálková světla
Missing Image
Dálková světla zapnete zatlačením páčky směrem od sebe.
Dálková světla vypnete dalším zatlačením páčky dopředu nebo zatažením páčky směrem k vám.
Světelná houkačka
Missing Image
Světlomety bliknete mírným přitažením páčky k sobě a následným uvolněním.
Osvětlení příjezdu
Zapnutí systému
Vypněte zapalování a přitáhněte páčku směrových světel k volantu. Zazní tón.
Vypnutí systému
Ponecháte-li dveře otevřené po dobu 3 minut, světlomety automaticky zhasnou. Zhasnou rovněž po 30 sekundách po uzavření posledních dveří. Případně přitáhněte páčku směrových světel k volantu nebo zapněte zapalování.