Polohy spínače osvětlení
Image Shown Without Description
AVypnuto.
BParkovací světla, kontrolky na přístrojové desce, osvětlení registrační značky a koncová světla
CSvětlomety
Parkovací světla
Poznámka:   Dlouhé používání parkovacích světel může vybít autobaterii.
Poznámka:   Parkovací světla se mohou automaticky vypnout. Tím se předchází vybití akumulátoru vozidla.
Vypněte zapalování.
Obě strany
Chcete-li zapnout parkovací svítilny, zvolte polohu B na ovladači světel.
Jedna strana
Image Shown Without Description
APravá strana
BLevá strana.
Dálková světla
Image Shown Without Description
Dálková světla zapnete zatlačením páčky směrem od sebe.
Dálková světla vypnete dalším zatlačením páčky dopředu nebo zatažením páčky směrem k vám.
Světelná houkačka
Image Shown Without Description
Světlomety bliknete mírným přitažením páčky k sobě a následným uvolněním.
Osvětlení příjezdu
Zapnutí systému
Vypněte zapalování a přitáhněte páčku směrových světel k volantu. Zazní tón.
Vypnutí systému
Ponecháte-li dveře otevřené po dobu 3 minut, světlomety automaticky zhasnou. Zhasnou rovněž po 30 sekundách po uzavření posledních dveří. Případně přitáhněte páčku směrových světel k volantu nebo zapněte zapalování.