Následující výstražné kontrolky a ukazatele upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí, aby bylo jisté, že fungují. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:   Některé výstražné kontrolky se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky. Při startování vozidla se však nerozsvěcují.
Varovná kontrolka airbagu
Image Shown Without Description   Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru blikat či nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Image Shown Without Description   Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vozidlo bude mít nadále běžný brzdný výkon i bez použití protiblokovacího brzdového systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka systému Auto-Start-Stop
Image Shown Without Description   Rozsvítí se po automatickém vypnutí motoru. Blikáním upozorňuje na to, že je motor třeba opět spustit. Pokud systém není k dispozici, rozsvítí se kontrolka společně s přeškrtnutím.
Varovná kontrolka akumulátoru
Image Shown Without Description  Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka systému sledování mrtvého úhlu (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když systém vypnete.
Varovná kontrolka brzdového systému
POZOR   POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinnosti brzd. Zastavení vozidla může trvat déle. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Image Shown Without Description  Když při zapnutém zapalování zatáhnete parkovací brzdu, rozsvítí se.
 Pokud se rozsvítí za jízdy, zkontroluje, zda není zatažena parkovací brda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje rozsvícení kontrolky nízkou hladinu brzdové kapaliny nebo závadu brzdové soustavy. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Kontrolka tempomatu
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když systém zapnete.
Ukazatel směru
Image Shown Without Description   Během činnosti bliká. Rychlejší blikání poukazuje na závadu žárovky ve směrovém ukazateli.
Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru
Image Shown Without Description   Rozsvícení této kontrolky za jízdy značí přehřívání motoru. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovné kontrolky motoru
Image Shown Without Description  Kontrolka chybné funkceImage Shown Without Description  Varovná kontrolka pohonu
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Pokud začne za jízdy blikat, okamžitě snižte rychlost jízdy.Pokud blikání pokračuje, vyhýbejte se prudkému zvyšování či snižování rychlosti. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
 Pokud se se spuštěným motorem rozsvítí obě kontrolky, okamžitě zastavte (jakmile to bezpečnost provozu dovolí). Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil. Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Image Shown Without Description  Kontrolka bude svítit a zároveň bude znít akustický signál, dokud si nezapnete bezpečnostní pás.
Kontrolka předních mlhových světel
Image Shown Without Description  Rozsvítí se po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka upozornění na námrazu
POZOR   POZOR:  I když teplota vzroste nad 4 °C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je teplota venkovního vzduchu 4 °C nebo nižší.
Kontrolka žhavení
Image Shown Without Description  Dokud tato kontrolka svítí, nespouštějte motor (spusťte jej, až zhasne).
Kontrolka dálkových světel
Image Shown Without Description  Rozsvítí se po zapnutí dálkových světel.
Varovná kontrolka zapalování
Image Shown Without Description   Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka zapnutých světel
Image Shown Without Description  Tato kontrolka se rozsvítí po zapnutí tlumených nebo bočních a koncových světel.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.
Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, pokud je tlak v jedné nebo více pneumatikách nižší než správná hodnota.
Kontrolka informačního centra
Image Shown Without Description   Rozsvítí se po uložení nové zprávy v informačním displeji. Kontrolka se v závislosti na závažnosti zprávy rozsvítí červeně nebo žlutě a bude svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Varovná kontrolka tlaku oleje
POZOR   POZOR:  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, nepokračujte v jízdě, ani když bude hladina oleje v předepsaném rozmezí. Nechte vozidlo zkontrolovat.

Image Shown Without Description   Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Je-li hladina oleje na dostatečné výši, došlo k závadě systému. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Kontrolka zadních mlhových světel
Image Shown Without Description  Rozsvítí se po zapnutí zadních mlhovek.
Kontrolka řazení
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň docílíte lepšího výkonu, nižší spotřeby paliva nebo nižší tvorby emisí.
Kontrolka stabilizačního systému a systému regulace prokluzu
Image Shown Without Description  Během činnosti bliká.
 Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Výstražná kontrolka vypnutého stabilizačního systému a systému regulace prokluzu
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když systém vypnete.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK