Otevírání všech oken současně
  1. Stiskněte a uvolněte odemykací tlačítko na dálkovém ovládání.
  1. Stiskněte a podržte odemykací tlačítko na dálkovém ovládání.
  1. Jakmile se okna začnou otevírat, tlačítko uvolněte.
Stisknutím zamykacího nebo odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání zastavíte globální otevírání oken.
Poznámka:   Když vozidlo odemknete pomocí dálkového ovládání, můžete po krátkou dobu použít funkci globálního otevření oken.
Zavírání všech oken současně
POZOR   POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

  1. Stiskněte a podržte zamykací tlačítko na dálkovém ovládání.
  1. Jakmile se okna začnou zavírat, tlačítko uvolněte.
Stisknutím zamykacího nebo odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání zastavíte globální zavírání oken.
Poznámka:   Při globálním zavírání oken je ochrana proti přivření aktivní.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK