POZOR   POZOR:  Pokud se plyny z okolí akumulátoru dostanou do kontaktu s plamenem, jiskrami nebo se zapálenou cigaretou, mohou explodovat. Při explozi může dojít ke zranění osob nebo k poškození vozidla.
POZOR   POZOR:  Akumulátory obsahují kyselinu sírovou, která může způsobit poleptání kůže a poškození očí nebo oblečení.
POZOR   POZOR:  Vždy používejte kabel s odizolovanými svorkami a dostatečným průřezem.

Poznámka:   Neodpojujte baterii od elektrického systému vozidla.
Příprava vozidla
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, nestartujte je roztahováním. Vozidlo s automatickou převodovkou nelze startovat roztahováním. Pokud byste startovali vozidlo s automatickou převodovkou roztahováním, mohlo by dojít k poškození převodovky.
Poznámka:   Při startování vozidla používejte pouze 12V adaptér napájení.
Poznámka:   Neodpojujte akumulátor nepojízdného vozidla, jinak může dojít k poškození elektrického systému.
Zaparkujte pomocné vozidlo v blízkosti kapoty nepojízdného vozidla tak, aby se vozidla vzájemně nedotýkala, a vypněte veškerá příslušenství.
Připojení propojovacích kabelů
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte palivové potrubí, kryty vahadel motoru, sběrné potrubí sání nebo elektrické součásti jako body ukostření kabelů. Nedotýkejte se pohybujících se součástí. Při připojování kabelů dbejte na správnou polaritu kontaktů (kladný (+) a záporný (-)) u nepojízdného i pomocného vozidla. Nesmí dojít k jejich záměně.

Poznámka:   Dolní vozidlo na obrázku je pomocné vozidlo.
Image Shown Without Description
 1. Připojte kladný (+) propojovací kabel ke kladnému (+) pólu vybitého akumulátoru.
 2. Připojte opačný konec kladného (+) kabelu ke kladnému (+) pólu pomocného akumulátoru.
 3. Připojte záporný (-) kabel k zápornému (-) pólu pomocného akumulátoru.
 4. Nakonec připojte záporný (-) kabel k exponované kovové části motoru nepojízdného vozidla nebo případně záporný (-) kabel k ukostřovacímu připojovacímu bodu.
Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Nepřipojujte konec druhého kabelu k zápornému (-) pólu akumulátoru, který chcete nabít. Jiskra by mohla způsobit výbuch plynů z okolí akumulátoru.

Startování motoru pomocí cizího zdroje
 1. Nastartujte motor pomocného vozidla a opatrně jej protáčejte ve středních otáčkách nebo mírným sešlápnutím plynového pedálu udržujte otáčky motoru v rozmezí 2 000–3 000 ot./min na otáčkoměru.
 2. Nastartujte motor nepojízdného vozidla.
 3. Než odpojíte propojovací kabely, nechte motory obou vozidel běžet nejméně další tři minuty.
Odpojení propojovacích kabelů
Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí, než v jakém byly připojeny.
Image Shown Without Description
 1. Odpojte propojovací kabel od ukostřovacího kovového povrchu nebo případně připojovacího bodu.
 2. Odpojte propojovací kabel od záporného (-) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 3. Odpojte propojovací kabel od kladného (+) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 4. Odpojte propojovací kabel od kladného (+) pólu akumulátoru nepojízdného vozidla.
Po nastartování vozidla a odpojení propojovacích kabelů nechte motor běžet několik minut na volnoběh, aby se akumulátor dobil.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK