POZOR   POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Image Shown Without Description   Stisknutím ovladače okno otevřete. Nadzvednutím ovladače okno zavřete.
Poznámka:   Elektrické ovládání oken funguje se zapnutým zapalováním a po dobu několika minut po vypnutí zapalování, dokud nebudou otevřeny přední dveře.
Pokud je otevřeno pouze jedno okno a je slyšet hluk proudění vzduchu nebo pulzující hluk, mírně otevřete protější okno.
Otevření okna jedním dotykem (je-li ve výbavě)
Ovladač stiskněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK