Automatická převodovka není vybavena měrkou hladiny převodového oleje.
Kontrolu a výměnu převodového oleje nechte podle příslušných servisních intervalů provést autorizovaného prodejce. Převodovka, kterou je vybaven váš vůz, nespotřebovává převodový olej. Pokud však zaznamenáte prokluz převodovky, pomalé přeřazování nebo známky úniku převodového oleje, obraťte se na autorizovaného prodejce.
Nepoužívejte doplňková aditiva do převodových olejů ani ošetřující a čisticí prostředky. Použití takovýchto látek může mít vliv na chod převodovky a způsobit poškození jejích vnitřních součástí.