Montáž sítě (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Síť vždy pevně připevňujte ke kotevním bodům pro zavazadla a za síť nebo nad opěradlo sedadla nikdy neukládejte zavazadlo těžší než 10 kg. V opačném případě může bezpečnost sítě selhat a zavazadlo může být uvedeno do pohybu a způsobit vážné poranění pasažérů vozu.
POZOR   POZOR:  Pokud je síť na zavazadla nainstalovaná za druhou řadou sedadel, zajistěte, aby nikdo neseděl na sedadlech třetí řady. V nouzových situacích by mohly mít tyto osoby problém opustit vozidlo.

Image Shown Without Description
  1. Stlačte konce horní tyče směrem k sobě a vložte je do držáků na střeše. Zatlačte tyč směrem vpřed do zúžené části držáků.
Image Shown Without Description
  1. Do kotevních bodů pro zavazadla upevněte síť.   Viz   Kotevní body v zavazadlovém prostoru
Image Shown Without Description
  1. Utáhněte popruhy.
Demontáž sítě
Image Shown Without Description
  1. Uvolněte popruhy.
  1. Uvolněte síť z kotevních bodů pro zavazadla.
  1. Demontujte horní tyče.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK