POZOR   POZOR:  Systém nenahrazuje parkovací brzdu. Když opouštíte vozidlo, vždy zatáhněte parkovací brzdu. Pokud vozidlo nezaparkujete bezpečně, může dojít k havárii nebo úrazu.   Viz   Ruční brzda - Manuální převodovka
POZOR   POZOR:  Jakmile se systém aktivuje, je nutné zůstat ve vozidle. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  V případě zjevné závady nebo přílišného protáčení motoru se systém vypne. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.

Systém usnadňuje rozjíždění vozidla ve stoupání, aniž by bylo zapotřebí použít parkovací brzdu.
Je-li systém aktivní, vozidlo zůstane ve stoupání bez pohybu po dobu dvou až tří sekund od uvolnění brzdového pedálu. Tím získáte čas přesunout nohu z brzdového na plynový pedál. Brzda se uvolní automaticky, když motor vyvine dostatečný točivý moment pro rozjezd bez couvnutí vozidla ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.
Systém se aktivuje automaticky ve svahu při sklonu, který by mohl vést k výraznému couvnutí vozidla vzad.
Použití asistenta rozjezdu do svahu
  1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Držte brzdový pedál sešlápnutý. Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, sešlápněte také pedál spojky.
  1. Pokud snímače zjistí, že vozidlo stojí ve svahu, systém se automaticky aktivuje.
  1. Pokud uvolníte brzdový pedál, zůstane vozidlo stát ve svahu přibližně dvě až tři sekundy, aniž by se rozjelo. Tato doba je automaticky prodloužena, pokud podniknete nějaké kroky k rozjetí.
  1. Rozjeďte se běžným způsobem. Brzdy se uvolní automaticky.
Zapínání a vypínání systému
Vozidla s mechanickou převodovkou
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji. Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.
Vozidla s automatickou převodovkou
Systém nelze zapnout a vypnout. Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK