POZOR   POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování. Pokud se tímto varováním nebudete řídit, může se podstatně zvýšit riziko zranění nebo smrti.
POZOR   POZOR:  Pokud je vaše vozidlo vybaveno zámkem řízení, ujistěte se, že je při tažení zapnuté zapalování do první nebo druhé polohy.
POZOR   POZOR:  Ověřte, zda je řadicí páka umístěna v poloze N. Pokud se nebudete řídit tímto varováním, může dojít k poškození převodovky a havárii nebo zranění.
POZOR   POZOR:  Brzda a posilovač řízení nefungují, pokud motor není v provozu. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a dávat pozor na prodlouženou brzdnou dráhu a obtížnější řízení.
POZOR   POZOR:  Nadměrné napětí vlečného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo vozidla, které táhne.
POZOR   POZOR:  Netahejte vozidlo, pokud teplota vnějšího vzduchu klesne pod 0 °C.

Nouzový odtah
Pokud je vozidlo nepojízdné a nemáte možnost je umístit na vozík, odtahový přívěs nebo odtahové vozidlo, můžete je táhnout se všemi koly na zemi.
To je možné za následujících podmínek:
  • Vozidlo je orientováno dopředu a je vlečeno stejným směrem.
  • Řadicí páka je v poloze N. Pokud řadicí páku nelze přesunout do polohy N, může ji být nutné obejít.   Viz   Automatická převodovka
  • Maximální otáčky jsou 50 km/h.
  • Maximální vzdálenost je 80 km.
Rozjeďte se pomalu a plynule, abyste neškubnuli s taženým vozidlem.
Smíte používat pouze tažný hák dodaný s vozidlem.   Viz   Body pro tažení
Vlečná lana nebo pevné tažné tyče je nutné umístit na stejnou stranu vozidel. Například pravý zadní vlečný bod připojte k pravému přednímu vlečnému bodu.
Je nutné použít vlečné lano nebo pevnou tažnou tyč, jejichž síla odpovídá hmotnosti tažného a taženého vozidla.
Poznámka:   Pevná tažná tyč představuje nejbezpečnější způsob vlečení vozidla.
Hmotnost taženého vozidla nesmí být vyšší než hmotnost vozidla, které táhne.