POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Žárovky se mohou zahřívat. Před demontáží vyčkejte, než vychladnou. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke zranění osob.

Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Je nutné namontovat žárovky se správnou specifikací.   Viz   Tabulka specifikací žárovek
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno klimatizací, doporučujeme vám svěřit výměnu žárovek světlometu autorizovanému prodejci. Některé žárovky jsou těžko přístupné.
Světlomet
Demontujte kryty, abyste získali přístup k žárovkám.
Missing Image
ATlumené světlo a boční svítilna
BDálkové světlo
CSměrová světla
Boční svítilny
Missing Image
 1. Demontujte potah.
 1. Odmontujte žárovku tlumeného světla, čímž umožníte přístup k žárovce boční svítilny.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte z patice.
Ukazatel směru
Missing Image
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Tlumené světlo
Missing Image
 1. Demontujte potah.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Dálková světla
Missing Image
 1. Demontujte potah.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
 1. Otáčejte žárovkou proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Boční směrové světlo
Missing Image
 1. Otočte světlo ve směru hodinových ručiček a vyjměte je.
Missing Image
 1. Uchopte držák žárovky a otáčejte světlem proti směru hodinových ručiček, dokud je nevyjmete.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Přední mlhová světla
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Zadní světla
Missing Image
 1. Vyšroubujte šrouby.
Missing Image
 1. Otáčejte držáky žárovky proti směru hodinových ručiček, dokud je nevyjmete.
 1. Žárovky přímým pohybem vytáhněte.
Střední horní brzdové světlo
Tyto části nelze opravit. V případě závady se obraťte na autorizovaného prodejce.
Osvětlení registrační značky
Tyto části nelze opravit. V případě závady se obraťte na autorizovaného prodejce.
Přední svítilna osvětlení interiéru
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Missing Image
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Přední světla LED vnitřního osvětlení
Missing Image
Poznámka:   Světla LED namontovaná ve vozidle nelze opravovat. V případě jejich závady se obraťte na autorizovaného prodejce.
Světla na čtení
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Osvětlení nákladového prostoru
Missing Image
 1. Vypačte kryt světla.
Missing Image
 1. Demontujte potah.
 1. Vyjměte žárovku.