POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Žárovky se mohou zahřívat. Před demontáží vyčkejte, než vychladnou. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke zranění osob.

Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Je nutné namontovat žárovky se správnou specifikací.   Viz   Tabulka specifikací žárovek
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno klimatizací, doporučujeme vám svěřit výměnu žárovek světlometu autorizovanému prodejci. Některé žárovky jsou těžko přístupné.
Světlomet
Demontujte kryty, abyste získali přístup k žárovkám.
Image Shown Without Description
ATlumené světlo a boční svítilna
BDálkové světlo
CSměrová světla
Boční svítilny
Image Shown Without Description
 1. Demontujte potah.
 1. Odmontujte žárovku tlumeného světla, čímž umožníte přístup k žárovce boční svítilny.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte z patice.
Ukazatel směru
Image Shown Without Description
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Tlumené světlo
Image Shown Without Description
 1. Demontujte potah.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Dálková světla
Image Shown Without Description
 1. Demontujte potah.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
 1. Otáčejte žárovkou proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Boční směrové světlo
Image Shown Without Description
 1. Otočte světlo ve směru hodinových ručiček a vyjměte je.
Image Shown Without Description
 1. Uchopte držák žárovky a otáčejte světlem proti směru hodinových ručiček, dokud je nevyjmete.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Přední mlhová světla
Image Shown Without Description
 1. Odpojte elektrický konektor.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Zadní světla
Image Shown Without Description
 1. Vyšroubujte šrouby.
Image Shown Without Description
 1. Otáčejte držáky žárovky proti směru hodinových ručiček, dokud je nevyjmete.
 1. Žárovky přímým pohybem vytáhněte.
Střední horní brzdové světlo
Tyto části nelze opravit. V případě závady se obraťte na autorizovaného prodejce.
Osvětlení registrační značky
Tyto části nelze opravit. V případě závady se obraťte na autorizovaného prodejce.
Přední svítilna osvětlení interiéru
Image Shown Without Description
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Image Shown Without Description
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Přední světla LED vnitřního osvětlení (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description
Poznámka:   Světla LED namontovaná ve vozidle nelze opravovat. V případě jejich závady se obraťte na autorizovaného prodejce.
Světla na čtení
Image Shown Without Description
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Osvětlení nákladového prostoru (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description
 1. Vypačte kryt světla.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte potah.
 1. Vyjměte žárovku.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK