Poznámka:   Než od vozidla odejdete, zkontrolujte, že je zamknuté.
Poznámka:   Nezapomeňte si ve vozidle klíče.
Zamykání
Zamykání klíčem
Otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.
Zamykání pomocí dálkového ovládání
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko.
Poznámka:   Dveře řidiče můžete zamknout klíčem.Pokud není dálkové ovládání funkční, použijte klíč.
Poznámka:   Když uzamknete vozidlo, vnitřní odemykací tlačítko po krátkou dobu pracuje.
Dvojité zamykání
POZOR   POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla cestující nebo zvířata. Po dvojitém uzamčení dveří nelze dveře zevnitř odemknout ani otevřít.

Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř.
Poznámka:   Pokud aktivujete dvojité zamykání vozidla, zatímco jste uvnitř, zapnutím zapalování se můžete vrátit k běžnému zamykání.
Dvojité zamykání klíčem
Během 3 sekund otočte klíčkem do uzamčené polohy.
Dvojité zamykání pomocí dálkového ovládání
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.
Odemykání
Odemykání klíčem
Natočte horní část klíče směrem k zadní části vozidla.
Odemykání pomocí dálkového ovládání
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko.
Poznámka:   Dveře na straně řidiče můžete odemknout klíčem.Pokud není dálkové ovládání funkční, použijte klíč.
Poznámka:   Pokud necháte vozidlo zamknuté několik týdnů, dálkové ovládání se vypne.K odemknutí vozidla a nastartování motoru bude následně nutné použít klíč.Odemknutím a nastartováním vozidla se dálkové ovládání znovu aktivuje.
Odemykání zadních výklopných dveří
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko.
Poznámka:   Zadní výklopné dveře se neotevírají automaticky.
Poznámka:   Pokud odemknete všechny dveře, zadní výklopné dveře se odemknou.
Potvrzení zamknutí a odemknutí
Když vozidlo uzamknete, zablikají směrová světla.
Směrová světla zablikají také při odemknutí vozidla.
Zamykání a odemykání dveří zevnitř
Ovládání elektrického zámku dveří se nachází na dveřích řidiče.
Image Shown Without Description  Všechny dveře odemknete či zamknete stisknutím tohoto tlačítka.Kontrolka se rozsvítí, když jsou dveře zamknuté.
Otevření posuvných dveří (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description
Otevření dvojitých zadních dveří (je-li ve výbavě)
Poznámka:   Pokud je na zadních dveřích nákladového prostoru namontován žebřík a jsou otevřeny boční nakládací dveře, neotvírejte je úplně.
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Úplné otevření dvojitých zadních dveří
Image Shown Without Description
Stisknutím tlačítka zcela otevřete dvojité zadní dveře.
Uzamykání jednotlivých dveří klíčem
Poznámka:   V případě poruchy centrálního zamykání lze jednotlivé dveře uzamčít klíčem v zobrazené poloze.
Image Shown Without Description
Levá strana
Dveře uzamčete otočením klíčem ve směru otáčení hodinových ručiček.
Pravá strana
Klíč otočte proti směru hodinových ručiček.
Zadní nouzový východ (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description
V nouzových situacích můžete otevřít dveře zatažením za vnitřní kliku směrem nahoru.
Zpětné automatické uzamčení
Dveře se automaticky znovu zamknou, pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním. Dveře se zamknou a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Automatické odemykání
Funkci můžete zapnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Informační displeje.  Pokud je funkce automatického odemykání povolena, během následujících 10 minut po ukončení jízdy, když vypnete zapalování a otevřete dveře řidiče, odemkne všechny dveře.
Jednoduché odemknutí
Funkci můžete zapnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Informační displeje
Při použití této funkce se odemknou všechny dveře včetně zadních výklopných dveří a posuvných dveří.
K odemčení všech dveří dojde, pokud:
  • Otočte klíčem v zámku dveří.
  • Zatáhnete za některou z vnitřních klik (pokud nejsou dveře dvojitě uzamčeny),
  • Stiskněte tlačítko odemykání na dálkovém ovládání.
  • Jednou stiskněte tlačítko vnitřního odemykání dveří.
Dvojité odemykání
K odemčení předních dveří dojde, pokud:
  • Otočte klíčem v zámku dveří.
  • Stiskněte tlačítko odemykání na dálkovém ovládání.
Všechny dveře včetně zadních výklopných dveří a posuvných dveří se odemknou, pokud:
  • Dvakrát během tří sekund otočíte klíčem v zámku dveří ve směru odemykání,
  • Dvakrát během tří sekund stisknete tlačítko odemykání na dálkovém ovládání.
  • Dvakrát stiskněte tlačítko vnitřního odemykání dveří.
Nastavitelné odemykání
 Nastavitelné odemykání je nastaveno ve chvíli prodeje. Umožňuje zvolit, které dveře se odemknou stisknutím nebo dvojitým stisknutím tlačítka odemykání a tlačítka odemknutí nákladového prostoru na dálkovém ovládání. Pokud je tato funkce vypnuta, nebude ji možné znovu aktivovat.Další informace získáte od autorizovaného prodejce.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK