POZOR   POZOR:  Systém zadní kamery je pomůcka při jízdě dozadu, kterou je třeba používat společně s vnitřním zpětným zrcátkem i vnějšími zpětnými zrcátky, aby řidič získal nejlepší výhled.
POZOR   POZOR:  Kamera nemusí detekovat překážky, které se nachází příliš blízko vozidla.
POZOR   POZOR:  Couvejte pomalu. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Pokud jsou zadní dveře nákladního prostoru otevřené, buďte opatrní. Pokud jsou dveře nákladového prostoru otevřené, není kamera ve správné poloze a obraz videa nemusí být přesný. Pokud jsou zadní dveře nákladového prostoru otevřené, vodicí čáry se nezobrazují. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Zapínání kamery pro zpětný výhled
Zapněte zapalování a audiojednotku.
Zařaďte zpátečku (poloha R).
Na informačním displeji nebo na vnitřním zrcátku se zobrazí obraz.
V následujících podmínkách nemusí systém fungovat správně:
  • Temné okolí
  • oblasti s intenzivním osvětlením,
  • náhlá změna okolní teploty,
  • vlhká kamera,
  • blokovaný výhled kamery.
Používání displeje
POZOR   POZOR:  Překážky zobrazené na displeji se ve skutečnosti nacházejí blíže k vozidlu.
POZOR   POZOR:  Překážky nad kamerou nemusí být vidět. V případě potřeby zkontrolujte prostor za vozidlem.

Označení vzdálenosti slouží pouze jako vodítko a počítají se pro nenaložená vozidla na rovném povrchu silnice.
Čáry znázorňují předpokládanou dráhu vozidla a vzdálenost od zadního nárazníku k překážce.
Image Shown Without Description
AČervená zóna.
BŽlutá zóna.
CZelená zóna.
DStředová čára předpokládané dráhy vozidla.
Poznámka:   Při couvání s přívěsem zobrazuje kamera směr vozidla, nikoli přívěsu.
Poznámka:   Při couvání s přívěsem se čáry na obrazovce nezobrazí.
Vypínání kamery pro zpětný výhled
Po vyřazení zpátečky (R) se obraz vypíná.
Prodleva kamery pro zpětný výhled
Prodlevu kamery pro zpětný výhled nelze vypnout.
Poznámka:   Systém se automaticky vypne, jakmile rychlost vozidla překročí přibližně 12 km/h.
Poznámka:   Vnitřní zrcátko nemá funkci prodlevy kamery pro zpětný výhled.
Vozidla s parkovacím asistentem (je-li ve výbavě)
Na displeji se zobrazí barevné odstupové pruhy.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay