Resetování palubního počítače
Stisknutím a podržením tlačítka OK na stávající obrazovce resetujte příslušné hodnoty jízdy, vzdálenosti, času a průměrné spotřeby paliva.
Denní počitadlo kilometrů
Zaznamenává ujetou vzdálenost při jednotlivých cestách.
Dojezdová vzdálenost
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývající palivo v nádrži. Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.
Prům. spotř.
Indikuje průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování funkce.
Digitální rychloměr
Aktuální rychlost vozidla se zobrazí jako číslo na digitálním displeji.