Resetování palubního počítače
Stisknutím a podržením tlačítka OK na stávající obrazovce resetujte příslušné hodnoty jízdy, vzdálenosti, času a průměrné spotřeby paliva.
Denní počitadlo kilometrů
Zaznamenává ujetou vzdálenost při jednotlivých cestách.
Dojezdová vzdálenost
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývající palivo v nádrži. Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.
Prům. spotř.
Indikuje průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování funkce.
Digitální rychloměr
Aktuální rychlost vozidla se zobrazí jako číslo na digitálním displeji.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK