POZOR   POZOR:  Do ukládacího prostoru neumisťujte těžké předměty. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou těžké předměty snadno vymrštit a způsobit zranění osob.

Missing Image
Odkládací přihrádka v zadních dveřích
Missing Image