POZOR   POZOR:  Úpravy vozidla (brzdová soustava, dodatečně namontované střešní nosiče, zavěšení, systém řízení, konstrukce pneumatik, velikost kol a pneumatik) mohou způsobit změnu jízdních vlastností vozidla a mohou nepříznivě ovlivnit účinnost systému řízení stability. Dodatečně namontované stereofonní reproduktory mohou narušovat fungování elektronického systému řízení stability. Přídavné stereofonní reproduktory je třeba namontovat co nejdál od přední středové konzoly, středového tunelu a předních sedadel. Tím minimalizujete riziko, že by mohly narušovat fungování elektronického systému řízení stability. V případě omezení účinnosti elektronického systému řízení stability by mohlo dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění nebo smrti osob.
POZOR   POZOR:  Upozorňujeme, že ani pokročilá technologie nedokáže porušit platnost fyzikálních zákonů. Pokud úkon provedený řidičem neodpovídá jízdním podmínkám, hrozí ztráta kontroly nad vozidlem. Agresivní jízda v jakýchkoli terénních podmínkách může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a hrozí při tom riziko zranění osob nebo poškození majetku. Pokud se aktivuje elektronický systém řízení stability, znamená to, že nejméně jedna z pneumatik ztratila přilnavost k vozovce. V důsledku toho může řidič ztratit kontrolu nad vozidlem, vozidlo se může převrátit, případně může dojít ke zranění či smrti osob. Pokud se aktivuje elektronický systém řízení stability, ZPOMALTE.

Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
V případě poruchy systému řízení stability nebo systému regulace prokluzu může dojít k těmto jevům:
  • Kontrolka systému regulace stability a prokluzu svítí trvale.
  • Systém řízení stability a systém regulace prokluzu nepomáhají s udržením trakce.
V případě aktivace systému řízení stability nebo systému regulace prokluzu může dojít k těmto jevům:
  • Kontrolka systému regulace stability a prokluzu začne blikat.
  • Vozidlo zpomalí.
  • Sníží se výkon motoru.
  • Brzdový pedál začne vibrovat.
  • Brzdový pedál bude tužší než obvykle.
  • Pokud v nepříznivé jízdní situaci nebudete mít nohu na brzdovém pedálu, může se brzdový pedál pohnout sám, protože brzdnou sílu aplikuje systém.
Systém regulace stability využívá několik funkcí, které řidiči pomáhají s udržením kontroly nad vozidlem:
Elektronický systém řízení stability
Systém předchází smykům a příčným pohybům vozidla tím, že přibrzdí některé z kol a v případě potřeby také sníží výkon motoru.
Řízení stability proti převrácení
Systém předchází situacím, kdy by mohlo dojít k převrácení vozidla, tím, že sleduje naklonění a stáčivou rychlost vozidla a v případě potřeby přibrzdí některé z kol.
Regulace prokluzu
Systém napomáhá s udržením trakce tím, že rozpoznává prokluz kol a napravuje jej. Viz  Using Traction Control . 
Image Shown Without Description
AVozidlo bez řízení stability, které dostalo smyk a opustilo zamýšlený směr jízdy.
BVozidlo s řízením stability, které si zachovalo směr jízdy po kluzkém povrchu.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK